BẢNG XẾP HẠNG HỌC VIÊN
XẾP HẠNGHỌ VÀ TÊN
4minh.hu20p0379@gmail.com423000
5khang420500
6Thuận418200
7TOLIHA GIẢI ĐÁP316700
8lê nguyễn tuyết my314400
9nguyen van minh314000
10Luôn Đi Trước Thời Đại313300
11La Thị Thu Hường313000
12Anh Trung - Đà Nẵng312800
13Thầy CAO PHI28000
14Nguyễn sỹ du Kiệt27900
15Nguyễn Đình Dũng27300
16bui duc minh27000
17Vũ Nam27000
18Nguyễn Thị Thu Thanh26400
19Hồ Ánh Dương26000
20trương minh hùng26000
Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..