HỎI ĐÁP

Toán học lớp 5


Hướng dẫn:

vì sao lấy chiều cao nhân với chiều rộng ạ

Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 200m2. Hỏi cạnh của hình lập phương đó là bao nhiêu?


Hướng dẫn:

vì sao


Hướng dẫn:

0,5= 5% mà???


Hướng dẫn:

vì lại bằng ba ,với lại ba số nay cộng lại là hơn ba rồi


Hướng dẫn:

có thể ra môt bài giẳng chi tiết được ko ạ? Con ko hiểu lắm


Hướng dẫn:

tại sao chữ số hàng chuc nghìn lai có 1cachs chọn


Hướng dẫn:

tại sao chữ số hàng chục nghìn có 1 cách chọn


Hướng dẫn:

sao lại phải nhân với 125 .


Hướng dẫn:

vì sao bài làm như vậy?

Tải thêm câu hỏi


Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..