HỎI ĐÁP

Toán học lớp 5


Hướng dẫn:

vì lại bằng ba ,với lại ba số nay cộng lại là hơn ba rồi
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP - 10089
Phân số lớn hơn 1 thì tử số phải lớn hơn mẫu số, mẫu số khác 0. Nếu mẫu số bằng 3 thì lập được phân số là 4/3; 9/3. Nếu mẫu số bằng 4 thì lập được phân số là 9/4. Nếu mẫu số là 9 không có tử số thỏa mãn. vậy lập được các phân số thỏa mãn đề bài là 4/3; 9/3; 9/4.
24/09/2020 - 17:22


Hướng dẫn:

có thể ra môt bài giẳng chi tiết được ko ạ? Con ko hiểu lắm


Hướng dẫn:

tại sao chữ số hàng chuc nghìn lai có 1cachs chọn


Hướng dẫn:

tại sao chữ số hàng chục nghìn có 1 cách chọn


Hướng dẫn:

sao lại phải nhân với 125 .


Hướng dẫn:

vì sao bài làm như vậy?


Hướng dẫn:

Vi sao mot cau la 756 hoc sinh mot cau la 765 hoc sinh


Hướng dẫn:

cô có thể giải thích rõ hơn được không ạ


Hướng dẫn:

tại sao đơn vị là 6 phút 76 giây - 3 phút 32 giây phải = 3 phút 44 giây chứ mà trong đáp án ko có sao lại = 3 phút 44 phút tại sao

Tải thêm câu hỏi


Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..