HỎI ĐÁP

Toán học lớp 5

Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 200m2. Hỏi cạnh của hình lập phương đó là bao nhiêu?


Hướng dẫn:

vì sao
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Em đọc kĩ hướng giải nhé. Có gì chưa hiểu ad sẽ trả lời sau.
14/01/2021 - 17:14


Hướng dẫn:

0,5= 5% mà???
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
0,5.100% = 50% em nhé!
26/12/2020 - 11:22


Hướng dẫn:

vì lại bằng ba ,với lại ba số nay cộng lại là hơn ba rồi
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Phân số lớn hơn 1 thì tử số phải lớn hơn mẫu số, mẫu số khác 0. Nếu mẫu số bằng 3 thì lập được phân số là 4/3; 9/3. Nếu mẫu số bằng 4 thì lập được phân số là 9/4. Nếu mẫu số là 9 không có tử số thỏa mãn. vậy lập được các phân số thỏa mãn đề bài là 4/3; 9/3; 9/4.
24/09/2020 - 17:22
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Đáp án đúng là A em nhé. Ba phân số lập được là 4/3; 9/3; 9/4. Em có thể xem kĩ hướng dẫn và video bài giảng để hiểu hơn nhé.
29/09/2020 - 07:42


Hướng dẫn:

có thể ra môt bài giẳng chi tiết được ko ạ? Con ko hiểu lắm


Hướng dẫn:

tại sao chữ số hàng chuc nghìn lai có 1cachs chọn


Hướng dẫn:

tại sao chữ số hàng chục nghìn có 1 cách chọn


Hướng dẫn:

sao lại phải nhân với 125 .


Hướng dẫn:

vì sao bài làm như vậy?


Hướng dẫn:

Vi sao mot cau la 756 hoc sinh mot cau la 765 hoc sinh

Tải thêm câu hỏi


Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..