HỎI ĐÁP

Toán học lớp 5


Hướng dẫn:

vì sao lấy chiều cao nhân với chiều rộng ạ
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Vì diện tích mặt bên DCPQ = DQ.QP; trong đó DQ = AM = 3cm = chiều cao ; còn QP = MN = 2,8 cm = chiều rộng đó em.
07/04/2021 - 13:36

Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 200m2. Hỏi cạnh của hình lập phương đó là bao nhiêu?
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Giả sử diện tích xung quanh là 100m2 Diện tích xung quanh hình lập phương là: 4 x cạnh x cạnh = 100 Do đó tìm được cạnh có độ dài là: 5 m. Chú ý: Đề bài là 200, nên đáp án ra lẻ, em thử xem lại đề có đúng không nhé!
04/03/2021 - 16:50


Hướng dẫn:

vì sao
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Em đọc kĩ hướng giải nhé. Có gì chưa hiểu ad sẽ trả lời sau.
14/01/2021 - 17:14


Hướng dẫn:

0,5= 5% mà???
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
0,5.100% = 50% em nhé!
26/12/2020 - 11:22


Hướng dẫn:

vì lại bằng ba ,với lại ba số nay cộng lại là hơn ba rồi
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP - 10089
Phân số lớn hơn 1 thì tử số phải lớn hơn mẫu số, mẫu số khác 0. Nếu mẫu số bằng 3 thì lập được phân số là 4/3; 9/3. Nếu mẫu số bằng 4 thì lập được phân số là 9/4. Nếu mẫu số là 9 không có tử số thỏa mãn. vậy lập được các phân số thỏa mãn đề bài là 4/3; 9/3; 9/4.
24/09/2020 - 17:22
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP - 10089
Đáp án đúng là A em nhé. Ba phân số lập được là 4/3; 9/3; 9/4. Em có thể xem kĩ hướng dẫn và video bài giảng để hiểu hơn nhé.
29/09/2020 - 07:42


Hướng dẫn:

có thể ra môt bài giẳng chi tiết được ko ạ? Con ko hiểu lắm


Hướng dẫn:

tại sao chữ số hàng chuc nghìn lai có 1cachs chọn


Hướng dẫn:

tại sao chữ số hàng chục nghìn có 1 cách chọn


Hướng dẫn:

sao lại phải nhân với 125 .


Hướng dẫn:

vì sao bài làm như vậy?

Tải thêm câu hỏi


Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..