HỎI ĐÁP

Toán học lớp 4


Hướng dẫn:

cô ơi 4 -0 bằng 6 mà
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Em nhầm rồi, 4 - 0 = 4 nhé, còn 10 - 4 = 6.
16/12/2020 - 07:47


Hướng dẫn:

em không hiểu cách vận dụng. tại sao hai lần tổng số cây


Hướng dẫn:

Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP - 10089
Đáp án đúng B. Em có thể tham khảo hướng dẫn giải nhé.
26/09/2020 - 08:19


Hướng dẫn:

iyiudxcvhzhxchz


Hướng dẫn:

tại sao ta xóa


Hướng dẫn:

toi dung hay sai?
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP - 10089
Đáp án đúng B. 1000 triệu thì bằng 1 tỷ.
26/09/2020 - 08:26


Hướng dẫn:

sao lại làm thế này


Hướng dẫn:

giải thích
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP - 10089
Đáp án B đúng em nhé. Em có thể xem lại video bài giảng để hiểu hơn em nhé.
28/09/2020 - 07:39


Hướng dẫn:Hướng dẫn:

mọi người giúp em với ạ

Tải thêm câu hỏi


Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..