HỎI ĐÁP

Toán học lớp 9

Giúp mình bài IV câu 2 vs ạ

Toliha


một chiếc mô tô và một chiếc ô tô cùng đi từ thành phố a đến thành phố b với vận tốc khác nhau.Vận tốc của ô tô là 60km/h còn vận tốc mô tô là 40km/h.Để hai xe đi đến đích cùng một lúc người ta đã cho mô tô chạy trước một khoảng thời gian.Nhưng vì mọt lí do đặc biệt nên khi chạy được 2/3 quãng đường mô tô buộc phải chạy với vận tốc 20km/h.Vì vậy khi còn cách thành phố b 30km/h thì ô tô đuổi kịp mô tô.Tính khoảng cách từ thành phố a đến thành phố b

Tải thêm câu hỏi


Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..