HỎI ĐÁP

Toán học lớp 7

thầy ơi tại sao ở bài 4 dạng 1 vd 3 1/2 lại bằng 2 ạ

Tải thêm câu hỏi


Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..