TIẾNG VIỆT LỚP 3

CÔ GIÁO CHU ÁI THU (Giáo viên tại Toliha.vn)

26.114 Học viên

800.000 đ/12 tháng
700.000 đ/9 tháng
400.000 đ/3 tháng
MUA NGAY

giới thiệu

Cô Chu Ái Thu: - Số năm kinh nghiệm: 28 năm - Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Kim Liên - Phương châm làm việc của cô: “Củng cố dạy chữ, nâng cao dạy người" - Nhiều năm liền là Giáo viên dạy giỏi cấp Quận; Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố; Chiến sĩ thi đua, danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà” (2001); Danh hiệu “Người tốt việc tốt” thành phố Hà Nội; Có 15 sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B, C cấp Thành phố… - Câu châm ngôn liên quan đến nghề giáo hoặc câu châm ngôn tâm đắc liên quan đến việc dạy học của cô: “Công việc của người thầy ưu tú là kích thích những người có vẻ tầm thường có nỗ lực phi thường. Vấn đề hóc búa không phải xác định những người chiến thắng mà làm cho những người bình thường trở thành người chiến thắng” K. Patricia Cross. "Hãy dạy làm sao để học sinh cảm thấy những điều được học như một phần thưởng quý giá chứ không như một nhiệm vụ ngán ngẩm" - Albert Einstein - - Quan điểm giảng dạy: Tôn trọng ý kiến học sinh và khuyến khích học sinh tìm tòi, sáng tạo. - Phương pháp giảng dạy nổi bật: + Phối hợp nhiều phương pháp giảng dạy + Liên hệ với thực tế cuộc sống - Số khóa học : 4

Cô Chu Ái Thu: - Số năm kinh nghiệm: 28 năm - Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Kim Liên - Phương châm làm việc của cô: “Củng cố dạy chữ, nâng cao dạy người" - Nhiều năm liền là Giáo viên dạy giỏi cấp Quận; Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố; Chiến sĩ thi đua, danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà” (2001); Danh hiệu “Người tốt việc tốt” thành phố Hà Nội; Có 15 sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B, C cấp Thành phố… - Câu châm ngôn liên quan đến nghề giáo hoặc câu châm ngôn tâm đắc liên quan đến việc dạy học của cô: “Công việc của người thầy ưu tú là kích thích những người có vẻ tầm thường có nỗ lực phi thường. Vấn đề hóc búa không phải xác định những người chiến thắng mà làm cho những người bình thường trở thành người chiến thắng” K. Patricia Cross. "Hãy dạy làm sao để học sinh cảm thấy những điều được học như một phần thưởng quý giá chứ không như một nhiệm vụ ngán ngẩm" - Albert Einstein - - Quan điểm giảng dạy: Tôn trọng ý kiến học sinh và khuyến khích học sinh tìm tòi, sáng tạo. - Phương pháp giảng dạy nổi bật: + Phối hợp nhiều phương pháp giảng dạy + Liên hệ với thực tế cuộc sống - Số khóa học : 4

5/5
(18 nhận xét)
5
100%
100%
4
0%
0%
3
0%
0%
2
0%
0%
1
0%
0%
Toliha

CÔ GIÁO CHU ÁI THU

Giáo viên tại Toliha.vn

[..Có một nghề ngay từ trong suy nghĩ
Nhận trách nhiệm với Đời,
Làm Thầy của cả những bậc Vĩ nhân..!]


- Số năm kinh nghiệm: 28 năm
- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Kim Liên
- Phương châm làm việc của cô: “Củng cố dạy chữ, nâng cao dạy người"
- Nhiều năm liền là Giáo viên dạy giỏi cấp Quận; Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố; Chiến sĩ thi đua, danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà” (2001); Danh hiệu “Người tốt việc tốt” thành phố Hà Nội; Có 15 sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B, C cấp Thành phố…
- Câu châm ngôn liên quan đến nghề giáo hoặc câu châm ngôn tâm đắc liên quan đến việc dạy học của cô: 
“Công việc của người thầy ưu tú là kích thích những người có vẻ tầm thường có nỗ lực phi thường. 
Vấn đề hóc búa không phải xác định những người chiến thắng mà làm cho những người bình thường trở thành người chiến thắng” 
                                                                                                   K. Patricia Cross. 

"Hãy dạy làm sao để học sinh cảm thấy những điều được học như một phần thưởng quý giá chứ không như một nhiệm vụ ngán ngẩm"
                                                                                            - Albert Einstein -

- Quan điểm giảng dạy: Tôn trọng ý kiến học sinh và khuyến khích học sinh tìm tòi, sáng tạo.
- Phương pháp giảng dạy nổi bật: 
            + Phối hợp nhiều phương pháp giảng dạy
            + Liên hệ với thực tế cuộc sống

- Số khóa học : 4

"

Giới thiệu
Cấu trúc chương trình
 
CÁC VIDEO BÀI GIẢNG
Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..