TIẾNG ANH LỚP 4

CÔ GIÁO PHẠM NGỌC ANH (Giáo viên tại Toliha.vn)

27.034 Học viên

800.000 đ/12 tháng
700.000 đ/9 tháng
400.000 đ/3 tháng
MUA NGAY

giới thiệu

Cô Phạm Ngọc Anh: 1) Đơn vị công tác: Trường Đại Học Thăng Long - Bộ môn Tiếng Anh. 2) Kinh nghiệm giảng dạy: hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy cho các lứa tuổi từ tiểu học đến Trung Học. 3) Phong cách giảng dạy: 'Lấy học sinh làm trung tâm' - thoải mái dễ gần nhưng không vì thế lơ là quên nhiệm vụ. Cô Ngọc Anh tâm niệm giáo viên chính là người bạn đồng hành của học sinh trên con đường chinh phục kiến thức. 4) Phương pháp giảng dạy: phương pháp hiện đại, chú trọng đến tương tác giao tiếp giữa học sinh và giáo viên. 5) Sở trường của cô Ngọc Anh là tổ chức các hoạt động gợi mở cho học sinh tự tin thể hiện mình và không rụt rè trong giao tiếp. 6) Quan điểm giảng dạy: Mỗi học sinh đều có khả năng phát triển tiềm tàng và giáo viên chính là người gợi mở, thúc đẩy những tiềm năng đó. 7) Châm ngôn yêu thích: Người thầy cầm tay, mở ra trí óc và chạm đến trái tim. 8) Số khóa học: 3

Cô Phạm Ngọc Anh: 1) Đơn vị công tác: Trường Đại Học Thăng Long - Bộ môn Tiếng Anh. 2) Kinh nghiệm giảng dạy: hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy cho các lứa tuổi từ tiểu học đến Trung Học. 3) Phong cách giảng dạy: 'Lấy học sinh làm trung tâm' - thoải mái dễ gần nhưng không vì thế lơ là quên nhiệm vụ. Cô Ngọc Anh tâm niệm giáo viên chính là người bạn đồng hành của học sinh trên con đường chinh phục kiến thức. 4) Phương pháp giảng dạy: phương pháp hiện đại, chú trọng đến tương tác giao tiếp giữa học sinh và giáo viên. 5) Sở trường của cô Ngọc Anh là tổ chức các hoạt động gợi mở cho học sinh tự tin thể hiện mình và không rụt rè trong giao tiếp. 6) Quan điểm giảng dạy: Mỗi học sinh đều có khả năng phát triển tiềm tàng và giáo viên chính là người gợi mở, thúc đẩy những tiềm năng đó. 7) Châm ngôn yêu thích: Người thầy cầm tay, mở ra trí óc và chạm đến trái tim. 8) Số khóa học: 3

5/5
(4 nhận xét)
5
100%
100%
4
0%
0%
3
0%
0%
2
0%
0%
1
0%
0%
Toliha

CÔ GIÁO PHẠM NGỌC ANH

Giáo viên tại Toliha.vn

1) Đơn vị công tác: Trường Đại Học Thăng Long - Bộ môn Tiếng Anh
2) Kinh nghiệm giảng dạy: hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy cho các lứa tuổi từ tiểu học đến Trung Học
3) Phong cách giảng dạy: 'Lấy học sinh làm trung tâm' - thoải mái dễ gần nhưng không vì thế lơ là quên nhiệm vụ. Cô Ngọc Anh tâm niệm giáo viên chính là người bạn đồng hành của học sinh trên con đường chinh phục kiến thức.
4) Phương pháp giảng dạy: phương pháp hiện đại, chú trọng đến tương tác giao tiếp giữa học sinh và giáo viên.
5) Sở trường của cô Ngọc Anh là tổ chức các hoạt động gợi mở cho học sinh tự tin thể hiện mình và không rụt rè trong giao tiếp
6) Quan điểm giảng dạy: Mỗi học sinh đều có khả năng phát triển tiềm tàng và giáo viên chính là người gợi mở, thúc đẩy những tiềm năng đó.
7) Châm ngôn yêu thích: Người thầy cầm tay, mở ra trí óc và chạm đến trái tim.
8) Số khóa học: 3

"

"

Giới thiệu
Cấu trúc chương trình
 
CÁC VIDEO BÀI GIẢNG
Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..