THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH - TOÁN NÂNG CAO LỚP 5

Học trực tuyến Toán lớp 5
1. Hình hộp chữ nhật
Thể tích hình hộp chữ nhật bằng tích của chiều dài, chiều
rộng và chiều cao
V = a x b x c
2. Hình lập phương
Thể tích của hình lập phương bằng diện tích đáy nhân
chiều cao
V = a x a x a
Học online bài
THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH

Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..