HỎI ĐÁP

Hỏi đáp khóa học "ÔN TẬP CUỐI TUẦN - TIẾNG VIỆT LỚP 5"

Vui lòng đăng nhập trước khi gửi câu hỏi


Hướng dẫn:

vì sao
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Em đọc kĩ hướng giải nhé. Có gì chưa hiểu ad sẽ trả lời sau.
14/01/2021 - 17:14


Hướng dẫn:

I HAVE BREAKFAST AT 6 CLOCK

Làm sao để phân biệt được ƯC,BC vậy ạ
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Lấy ví dụ nhé: Cho hai số 8 và 10 Thì ước chung của 2 số này là 2 (vì 8 và 10 đều chia hết cho 2) Còn bội chung của 2 số này là 40; 80; 120;....(vì các số này đều chia hết cho 8 vào 10). Để hiểu rõ hơn, em có thể xem bài giảng ƯỚC CHUNG - BỘI CHUNG tại https://toliha.vn/product-lesson-detail-1301.html?video=4649
26/12/2020 - 07:44

Trong các từ:pin,lít, mét khối,độc tố,thủy ngân điện tử thì từ nào là từ mượn ạ
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Tất cả đều là từ mượn em nhé, trong đó: "pin,lít, mét khối" là từ mượn gốc Ấn Âu còn "độc tố,thủy ngân, điện tử" là từ mượn tiếng Hán
26/12/2020 - 07:57


Hướng dẫn:

0,5= 5% mà???
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
0,5.100% = 50% em nhé!
26/12/2020 - 11:22

Tải thêm câu hỏiToliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..