HỎI ĐÁP

Hỏi đáp khóa học "TOÁN HỌC LỚP 3 CƠ BẢN"

Vui lòng đăng nhập trước khi gửi câu hỏi


Hướng dẫn:

taij sao


Hướng dẫn:

con bao chay nhanh hon con gi


Hướng dẫn:

mmkkkkoooppp


Hướng dẫn:

mmkkkkkkkooo

giải hệ phương trình: x + y = 10 và 120/y - 120/x = 1
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP TOÁN HỌC - 10107
Em sử dụng phương pháp thế, rút x hoặc y từ phương trình (1) thế sang phương trình (2) để giải nhé
29/01/2021 - 08:13

Tải thêm câu hỏiToliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..