HỎI ĐÁP

Hỏi đáp khóa học "TOÁN HỌC LỚP 5 NÂNG CAO"

Vui lòng đăng nhập trước khi gửi câu hỏi


Hướng dẫn:

vì sao lấy chiều cao nhân với chiều rộng ạ
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Vì diện tích mặt bên DCPQ = DQ.QP; trong đó DQ = AM = 3cm = chiều cao ; còn QP = MN = 2,8 cm = chiều rộng đó em.
07/04/2021 - 13:36

cho n điểm phân biệt a1,a2,....,a n trong đó có 7 điểm thẳng hàng là a1,a2,..,a7 các điểm còn lại không có 3 điểm thẳng hàng kẻ các đường thẳng đi qua các điểm .tính n
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Đề bài này bị thiếu dữ kiện nên chưa giải được em ạ.
17/03/2021 - 16:36

tìm x biết 3^x+1-3^x/4=99/4
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Em có thể đặt 3^x=t (t>0). Khi đó biểu thức của em sẽ là t+1-t/4=99/4 Sau đó em giải t như bình thường. Ta có 3^x=t nên x=log3(t)
16/03/2021 - 14:57

cho một băng giấy gồm 13 ô với ô thứ 2 là 112 và ô thứ 7 là 215,biết rằng tổng của 3 số ở 3 ô liên tiếp luôn =428 .tính tổng các chữ số trên băng giấy đó
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP

15/03/2021 - 08:21

Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 200m2. Hỏi cạnh của hình lập phương đó là bao nhiêu?
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Giả sử diện tích xung quanh là 100m2 Diện tích xung quanh hình lập phương là: 4 x cạnh x cạnh = 100 Do đó tìm được cạnh có độ dài là: 5 m. Chú ý: Đề bài là 200, nên đáp án ra lẻ, em thử xem lại đề có đúng không nhé!
04/03/2021 - 16:50

Tải thêm câu hỏiToliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..