HỎI ĐÁP

Hỏi đáp khóa học "CHUYÊN ĐỀ: HÓA HỌC HỮU CƠ"

Vui lòng đăng nhập trước khi gửi câu hỏi


Hướng dẫn:

Giải thích cho con bộ phận VN2 với ạ. Cám ơn Toliha ạ (*^_^*)

Giúp mình bài IV câu 2 vs ạ

TolihaHướng dẫn:Hướng dẫn:Hướng dẫn:

sao

Tải thêm câu hỏiToliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..