HỎI ĐÁP

LỚP 11 - VẬT LÝ

33. Cho hình về gồm dòng điện tròn có bán kính R = 5cm mang dòng điện I, = 2A và
dòng điện thẳng I1=5A đặt vuông góc với mặt phẳng hình vẽ tại M, OM = 6cm. Xác định
cảm ứng từ tổng hợp tại tâm O của dòng điện tròn.
Toliha
Vũ vương bình - 73211
FUCK THEY
24/03/2020 - 02:24
Toliha
Vũ vương bình - 73211
get out
24/03/2020 - 02:25
Toliha
Nhok Hải KD - 76615
gettttttttttttttt out
24/03/2020 - 02:58

mọi người giúp em giải với ạ

Toliha

Toliha
Lê Trần Thanh Thảo - 36812
Đề????
24/03/2020 - 02:17
Toliha
Vũ vương bình - 73211
WTF WTH 567*9870/231*78966=....
24/03/2020 - 02:27
Toliha
Vũ vương bình - 73211
SAO VAT LY 8 KO HOC DUOC VAY CO CHO EM XIN Y KIEN
24/03/2020 - 02:28

Tải thêm câu hỏi


Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..