HỎI ĐÁP

LỚP 11 - TOÁN HỌC

Toán đại 11 k có vd 3b ạ ?

ban Hoa lam mot cai hop dang hinh lap phuong bang biaco canh 10cm va dangiay mautat ca mat ngoai cua hop do Hoi ban Hoa can dung tat ca bao nhieu cm vuong giay mau

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10=?
Toliha
Nhok Hải KD - 76615
0
02/04/2020 - 08:59

cho ba tia Ox,Oy,Oz trong không gian sao cho xOy=120,zOy=90,xOz=60. Trên ba tia ấy lần lượt lấy các điểm A,B,C sao cho OA=OB=OC=a.Gọi a,b lần lượt là góc giữa mp(ABC) với (OBC) và(OAC).tính tan a.tanb

nêu nội dung ý nghĩa của sự tích hồ gươm và thạch sanh
Toliha
Nguyễn Lê Thảo Tâm - 206979
- Truyện Sự tích Hồ Gươm giải thích tên gọi của Hồ Gươm (Hoàn Kiếm)
26/03/2020 - 14:07
Toliha
Nguyễn Lê Thảo Tâm - 206979
- Dân gian muốn giải thích, ca ngợi tính chất chính nghĩa nghĩa, tính nhân dân của khởi nghĩa Lam Sơn
26/03/2020 - 14:09
Toliha
Nông thái lâm - 183895
nói ý nghĩa của hồ Gươm
26/03/2020 - 14:11
Toliha
Nguyễn Lê Thảo Tâm - 206979
mỏi tay qué... mình chỉ nói nhiêu đó thôi nha:<<
26/03/2020 - 14:13
Toliha
Nguyễn Lê Thảo Tâm - 206979
xin thông cảm
26/03/2020 - 14:13
Toliha
Trần Ngọc Anh - 21685
mở sách phần ghi nhớ đi bạn ạ
29/03/2020 - 19:30

Tải thêm câu hỏi


Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..