HỎI ĐÁP

LỚP 12 - VẬT LÝ

công suất của 1 ô tô là 8km.Ôtô chuyển động đều trong19s và đi được quãng đường 200m.Tính lực kéo ô tô
Toliha
hoàng việt anh - 37178
đưa vào ct mà làm
15/03/2020 - 15:48

Tải thêm câu hỏi


Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..