HỎI ĐÁP

LỚP 12 - TOÁN HỌC

các cạnh a,b,c của một tam giác tỉ lệ với 2; 3; 4. Tìm độ dài các cạnh cử tam giác biết tổng độ dài cạnh lớn nhất với cạnh nhỏ nhất hơn cạnh còn lại 20 cm,,,,,,,,,,,,,giúp mk với

Tải thêm câu hỏi


Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..