HỎI ĐÁP

LỚP 10 - TOÁN HỌC

làm cho để có điểm mn ơi
Toliha
ĐẶNG VŨ BẢO NGỌC - 205379
?
26/03/2020 - 13:34
Toliha
Phạm Thị Xuân - 186439
Hỏi ké
26/03/2020 - 14:01
Toliha
Nguyễn Phương Thảo - 243227
ko bt
30/03/2020 - 10:34
Toliha
Dương Quốc Anh - 181495
giải bpt sau :x^2-5x+sqrt9
03/04/2020 - 22:01
Toliha
Dương Quốc Anh - 181495
x^2-5x+(x*(5-x))^(12)+2<0
03/04/2020 - 22:10

Tải thêm câu hỏi


Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..