TIẾNG VIỆT LỚP 2

CÔ GIÁO THANH THỦY (Giáo viên tại Toliha.vn)

28.766 Học viên

giảng viên: CÔ GIÁO THANH THỦY

Ngày sinh:    

Nghề nghiệp:    Giáo viên tại Toliha.vn

Giới thiệu

Cô giáo Thanh Thủy:
- 7 năm kinh nghiệm Tiểu học; 10 năm kinh nghiệm Mầm Non
- Nơi công tác: Trường TIỂU HỌC và THCS VICTORIA THĂNG LONG
- Câu châm ngôn: Giáo dục hướng tới sự tiến bộ của học sinh về mọi mặt
- Phương pháp giảng dạy nổi bật: Giáo viên hướng dẫn học sinh sau mỗi đơn vị kiến thức học sinh tự tổng hợp kiến thức các bài học liên quan bằng sơ đồ tư duy.
- Phong cách giảng dạy:Tự tin, sôi nổi -> giúp học sinh cảm thấy vui vẻ, thoải mái -> tiếp thu kiến thức tốt.
- Số khóa học : 1

Đóng góp cho chúng tôi về chất lượng giảng dạy

Nhận xét

Phản hồi từ học viên