Nạp tiền


Chuyển khoản trực tiếp

- Nộp tiền vào tài khoản dưới đây
 • Ngân hàng: Agribank - chi nhánh Thăng Long
 • Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA ELEARNING
 • Số tài khoản: 1300201236355
 • Nội dung: Mã học viên TL..... số điện thoại..... họ tên.....
 • (cần đăng nhập vào tài khoản để hiển thị mã tài khoản)
 • Ngân hàng: MBbank - chi nhánh Đống đa
 • Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA ELEARNING
 • Số tài khoản: 0641102566888
 • Nội dung: Mã học viên TL..... số điện thoại..... họ tên.....
 • (cần đăng nhập vào tài khoản để hiển thị mã tài khoản)
 • Ngân hàng: Vietcombank - chi nhánh Chương Dương
 • Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA ELEARNING
 • Số tài khoản: 0541000336366
 • Nội dung: Mã học viên TL..... số điện thoại..... họ tên.....
 • (cần đăng nhập vào tài khoản để hiển thị mã tài khoản)
 • Ngân hàng: BIDV - chi nhánh Phạm Ngọc Thạch
 • Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TOLIHA ELEARNING
 • Số tài khoản: 12510001173791
 • Nội dung: Mã học viên TL..... số điện thoại..... họ tên.....
 • (cần đăng nhập vào tài khoản để hiển thị mã tài khoản)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ - ĐĂNG NHẬP - MUA KHÓA HỌC

Bước 1: Click vào “Đăng ký”

Bước 2: Click vào "Đăng nhập"

Bước 3: Chọn các khóa học cần mua Click vào "Mua ngay" -> Vào giỏ hàng -> Click vào “Thanh toán”.

- Nếu tài khoản đang đủ tiền -> khóa học sẽ được kích hoạt ngay.

- Nếu tài khoản không đủ tiền thì sẽ chuyển sang trang thanh toán:

Quý Phụ huynh, học sinh có thể nộp tiền vào tài khoản ngân hàng.

Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..