HÌNH HỌC 9 - CƠ BẢN + NÂNG CAO

CÔ GIÁO THANH LOAN (Giáo viên tại Toliha.vn)

29.633 Học viên

Miễn phí
Bạn có thể học tất cả bài học

giới thiệu

Cô giáo Thanh Loan: - Hiện là giáo viên môn Toán cơ hữu tại hệ thống giáo dục trực tuyến Toliha.vn - Số năm kinh nghiệm: 13 năm - Câu châm ngôn liên quan đến nghề giáo hoặc câu châm ngôn tâm đắc liên quan đến việc học tập của cô: Cần cù bù thông minh. Hãy luôn nỗ lực bạn sẽ thành công. -  Quan điểm giảng dạy: Nhiệt huyết trong từng bài giảng. Lấy học sinh làm trung tâm. - Phương pháp giảng dạy nổi bật: Sơ đồ tư duy ngược - Số khóa học: 03

Cô giáo Thanh Loan: - Hiện là giáo viên môn Toán cơ hữu tại hệ thống giáo dục trực tuyến Toliha.vn - Số năm kinh nghiệm: 13 năm - Câu châm ngôn liên quan đến nghề giáo hoặc câu châm ngôn tâm đắc liên quan đến việc học tập của cô: Cần cù bù thông minh. Hãy luôn nỗ lực bạn sẽ thành công. -  Quan điểm giảng dạy: Nhiệt huyết trong từng bài giảng. Lấy học sinh làm trung tâm. - Phương pháp giảng dạy nổi bật: Sơ đồ tư duy ngược - Số khóa học: 03

0/5
(0 nhận xét)
5
0%
0%
4
0%
0%
3
0%
0%
2
0%
0%
1
0%
0%
Toliha

CÔ GIÁO THANH LOAN

Giáo viên tại Toliha.vn

Cô giáo Thanh Loan:
- Hiện là giáo viên môn Toán cơ hữu tại hệ thống giáo dục trực tuyến Toliha.vn
- Số năm kinh nghiệm: 13 năm
- Câu châm ngôn liên quan đến nghề giáo hoặc câu châm ngôn tâm đắc liên quan đến việc học tập của cô: Cần cù bù thông minh. Hãy luôn nỗ lực bạn sẽ thành công.
-  Quan điểm giảng dạy: Nhiệt huyết trong từng bài giảng. Lấy học sinh làm trung tâm.
- Phương pháp giảng dạy nổi bật: Sơ đồ tư duy ngược
- Số khóa học: 03

"

"

Giới thiệu
Cấu trúc chương trình
 
CÁC VIDEO BÀI GIẢNG
Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..