TIẾNG ANH LỚP 3

CÔ NGUYỄN PHƯƠNG DUNG (Giáo viên tại Toliha.vn)

28.869 Học viên

Miễn phí
Bạn có thể học tất cả bài học

giới thiệu

Cô Phương Dung: - Số năm kinh nghiệm: Hai năm dạy tiếng Anh cho các bé từ 3-12 tuổi - Nơi công tác: VASA GrapeSEED/ Alaska Academy - Câu châm ngôn: “The teacher is the one who gets the most out of the lessons, and the true teacher is the learner.” (Người thầy là người rút ra nhiều nhất từ các bài học, và thực chất người thầy cũng là một học trò) –    Elbert Hubbard (1856-1915) - Quan điểm giảng dạy: Mỗi chúng ta đều được sinh ra với khả năng ngôn ngữ tuyệt vời. Giống như cách các em bé học tiếng mẹ đẻ, để học tốt tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai này, các bạn học sinh hãy lắng nghe và đọc đi đọc lại thật nhiều từ vựng, cụm từ, và câu văn cho đến khi ngôn ngữ trở thành một phần trong cách tư duy của các em. Sau những nỗ lực này, một cách tự nhiên và nhẹ nhàng, các em sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt suy nghĩ của mình qua nói và viết, từ cơ bản tới nâng cao hơn qua việc không ngừng học tập, trau dồi. - Phương pháp/ sở trường giảng dạy: Giảng dạy tiếng Anh trong môi trường đề cao tính tương tác và giao tiếp giữa giáo viên và học sinh. Phần cốt lõi nhất trong ngôn ngữ là từ vựng, cụm từ được giới thiệu trước cho các em, sau đó từ vựng, cụm từ này được đưa vào các câu văn với ngữ cảnh khác nhau để học sinh nắm được cách sử dụng cũng như tạo liên tưởng, liên kết cho các em nhớ bài. Phần ngữ pháp/mẫu câu được giải thích cụ thể để các em hiểu cách tạo câu, cách sử dụng, vị trí, vai trò của các bộ phận trong câu, đồng thời hỗ trợ việc làm bài tập trên lớp, và chuẩn bị cho các kỳ thi. Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được giới thiệu trên nền tảng từ vựng, câu, và ngữ pháp đã học, giúp các em có thể vận dụng kiến thức vào thực hành, đưa ngôn ngữ vào sử dụng. Cuối mỗi đầu mục nhỏ trong bài là các phần luyện tập, và bài kiểm tra, giúp em tự ôn tập để trau dồi và làm chủ kiến thức. Số khóa học : 2

Cô Phương Dung: - Số năm kinh nghiệm: Hai năm dạy tiếng Anh cho các bé từ 3-12 tuổi - Nơi công tác: VASA GrapeSEED/ Alaska Academy - Câu châm ngôn: “The teacher is the one who gets the most out of the lessons, and the true teacher is the learner.” (Người thầy là người rút ra nhiều nhất từ các bài học, và thực chất người thầy cũng là một học trò) –    Elbert Hubbard (1856-1915) - Quan điểm giảng dạy: Mỗi chúng ta đều được sinh ra với khả năng ngôn ngữ tuyệt vời. Giống như cách các em bé học tiếng mẹ đẻ, để học tốt tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai này, các bạn học sinh hãy lắng nghe và đọc đi đọc lại thật nhiều từ vựng, cụm từ, và câu văn cho đến khi ngôn ngữ trở thành một phần trong cách tư duy của các em. Sau những nỗ lực này, một cách tự nhiên và nhẹ nhàng, các em sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt suy nghĩ của mình qua nói và viết, từ cơ bản tới nâng cao hơn qua việc không ngừng học tập, trau dồi. - Phương pháp/ sở trường giảng dạy: Giảng dạy tiếng Anh trong môi trường đề cao tính tương tác và giao tiếp giữa giáo viên và học sinh. Phần cốt lõi nhất trong ngôn ngữ là từ vựng, cụm từ được giới thiệu trước cho các em, sau đó từ vựng, cụm từ này được đưa vào các câu văn với ngữ cảnh khác nhau để học sinh nắm được cách sử dụng cũng như tạo liên tưởng, liên kết cho các em nhớ bài. Phần ngữ pháp/mẫu câu được giải thích cụ thể để các em hiểu cách tạo câu, cách sử dụng, vị trí, vai trò của các bộ phận trong câu, đồng thời hỗ trợ việc làm bài tập trên lớp, và chuẩn bị cho các kỳ thi. Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được giới thiệu trên nền tảng từ vựng, câu, và ngữ pháp đã học, giúp các em có thể vận dụng kiến thức vào thực hành, đưa ngôn ngữ vào sử dụng. Cuối mỗi đầu mục nhỏ trong bài là các phần luyện tập, và bài kiểm tra, giúp em tự ôn tập để trau dồi và làm chủ kiến thức. Số khóa học : 2

0/5
(0 nhận xét)
5
0%
0%
4
0%
0%
3
0%
0%
2
0%
0%
1
0%
0%
Toliha

CÔ NGUYỄN PHƯƠNG DUNG

Giáo viên tại Toliha.vn

- Số năm kinh nghiệm: Hai năm dạy tiếng Anh cho các bé từ 3-12 tuổi
- Nơi công tác: VASA GrapeSEED/ Alaska Academy
- Câu châm ngôn: “The teacher is the one who gets the most out of the lessons, and the true teacher is the learner.” (Người thầy là người rút ra nhiều nhất từ các bài học, và thực chất người thầy cũng là một học trò) – 
  Elbert Hubbard (1856-1915)
- Quan điểm giảng dạy: Mỗi chúng ta đều được sinh ra với khả năng ngôn ngữ tuyệt vời. Giống như cách các em bé học tiếng mẹ đẻ, để học tốt tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai này, các bạn học sinh hãy lắng nghe và đọc đi đọc lại thật nhiều từ vựng, cụm từ, và câu văn cho đến khi ngôn ngữ trở thành một phần trong cách tư duy của các em. Sau những nỗ lực này, một cách tự nhiên và nhẹ nhàng, các em sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt suy nghĩ của mình qua nói và viết, từ cơ bản tới nâng cao hơn qua việc không ngừng học tập, trau dồi.
- Phương pháp/ sở trường giảng dạy: Giảng dạy tiếng Anh trong môi trường đề cao tính tương tác và giao tiếp giữa giáo viên và học sinh. Phần cốt lõi nhất trong ngôn ngữ là từ vựng, cụm từ được giới thiệu trước cho các em, sau đó từ vựng, cụm từ này được đưa vào các câu văn với ngữ cảnh khác nhau để học sinh nắm được cách sử dụng cũng như tạo liên tưởng, liên kết cho các em nhớ bài. Phần ngữ pháp/mẫu câu được giải thích cụ thể để các em hiểu cách tạo câu, cách sử dụng, vị trí, vai trò của các bộ phận trong câu, đồng thời hỗ trợ việc làm bài tập trên lớp, và chuẩn bị cho các kỳ thi. Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được giới thiệu trên nền tảng từ vựng, câu, và ngữ pháp đã học, giúp các em có thể vận dụng kiến thức vào thực hành, đưa ngôn ngữ vào sử dụng. Cuối mỗi đầu mục nhỏ trong bài là các phần luyện tập, và bài kiểm tra, giúp em tự ôn tập để trau dồi và làm chủ kiến thức.
Số khóa học : 2

"

Giới thiệu
Cấu trúc chương trình
 
CÁC VIDEO BÀI GIẢNG
Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..