SỐ HỌC 6 - CƠ BẢN + NÂNG CAO

THẦY QUỐC SƠN (Giáo viên tại Toliha.vn)

38.814 Học viên

Miễn phí
Bạn có thể học tất cả bài học

giới thiệu

Là một thầy giáo tâm huyết, yêu nghề và rất sáng tạo trong phương pháp giảng day. Với phong cách giảng dạy mạch lạc, đơn giản hóa vấn đề, đặt mục tiêu cụ thể cho học sinh trong từng bài học. Do đó hầu hết các bạn học đều nắm bắt rất tốt kiến thức. Nhiều năm liền thầy luôn có nhiều học thi điểm cao trong kỳ thi 9 lên 10, nhiều học sinh đỗ vào trường chuyên và đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi.

Là một thầy giáo tâm huyết, yêu nghề và rất sáng tạo trong phương pháp giảng day. Với phong cách giảng dạy mạch lạc, đơn giản hóa vấn đề, đặt mục tiêu cụ thể cho học sinh trong từng bài học. Do đó hầu hết các bạn học đều nắm bắt rất tốt kiến thức. Nhiều năm liền thầy luôn có nhiều học thi điểm cao trong kỳ thi 9 lên 10, nhiều học sinh đỗ vào trường chuyên và đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi.

5/5
(10 nhận xét)
5
90%
90%
4
0%
0%
3
10%
10%
2
0%
0%
1
0%
0%
Toliha

THẦY QUỐC SƠN

Giáo viên tại Toliha.vn

Giới thiệu
Cấu trúc chương trình
 
CÁC VIDEO BÀI GIẢNG
Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..