HỮU CƠ 12 - CƠ BẢN + NÂNG CAO

THẦY GIÁO DƯƠNG TIẾN TÀI (Giáo viên tại Toliha.vn)

21.591 Học viên

Miễn phí
Bạn có thể học tất cả bài học

giới thiệu

Thầy giáo Dương Tiến Tài một giáo viên trẻ tài năng và tâm huyết.  - Cử nhân SP Hoá (2013): Kinh nghiệm 8 năm. - Quá trình công tác: 2013 - 2017, giáo viên hợp đồng tại trường THPT Sáng Sơn, Tỉnh Vĩnh Phúc;   Năm 2013 đứng lớp đội tuyển học sinh giỏi Hoá lớp 10 (2 Nhì-1 Ba-1 KK);   Từ năm 2014 được phân công ôn thi THPT QG. - Sách đã xuất bản: 02 cuốn (Bứt phá điểm thi môn Hoá Vô cơ; Bứt phá điểm thi môn Hoá Hữu cơ; NXB Hồng Đức 2019); Tài liệu trên cộng đồng: 14 ngày về đích môn Hoá học (2017).  - Châm ngôn tâm đắc: Sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt phải lùi. - Quan điểm giảng dạy: Thầy tận tâm - Trò tiến bộ. - Phương pháp giảng dạy nổi bật: Sơ đồ hoá để bao quát toàn bộ lý thuyết kết hợp tư duy bảo toàn để giải mọi bài toán hoá học.. - Số khóa học: 4

Thầy giáo Dương Tiến Tài một giáo viên trẻ tài năng và tâm huyết.  - Cử nhân SP Hoá (2013): Kinh nghiệm 8 năm. - Quá trình công tác: 2013 - 2017, giáo viên hợp đồng tại trường THPT Sáng Sơn, Tỉnh Vĩnh Phúc;   Năm 2013 đứng lớp đội tuyển học sinh giỏi Hoá lớp 10 (2 Nhì-1 Ba-1 KK);   Từ năm 2014 được phân công ôn thi THPT QG. - Sách đã xuất bản: 02 cuốn (Bứt phá điểm thi môn Hoá Vô cơ; Bứt phá điểm thi môn Hoá Hữu cơ; NXB Hồng Đức 2019); Tài liệu trên cộng đồng: 14 ngày về đích môn Hoá học (2017).  - Châm ngôn tâm đắc: Sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt phải lùi. - Quan điểm giảng dạy: Thầy tận tâm - Trò tiến bộ. - Phương pháp giảng dạy nổi bật: Sơ đồ hoá để bao quát toàn bộ lý thuyết kết hợp tư duy bảo toàn để giải mọi bài toán hoá học.. - Số khóa học: 4

5/5
(1 nhận xét)
5
100%
100%
4
0%
0%
3
0%
0%
2
0%
0%
1
0%
0%
Toliha

THẦY GIÁO DƯƠNG TIẾN TÀI

Giáo viên tại Toliha.vn

Thầy giáo Dương Tiến Tài một giáo viên trẻ tài năng và tâm huyết. 
- Cử nhân SP Hoá (2013): Kinh nghiệm 8 năm.
- Quá trình công tác: 2013 - 2017, giáo viên hợp đồng tại trường THPT Sáng Sơn, Tỉnh Vĩnh Phúc;
  Năm 2013 đứng lớp đội tuyển học sinh giỏi Hoá lớp 10 (2 Nhì-1 Ba-1 KK);
  Từ năm 2014 được phân công ôn thi THPT QG.
- Sách đã xuất bản: 02 cuốn (Bứt phá điểm thi môn Hoá Vô cơ; Bứt phá điểm thi môn Hoá Hữu cơ; NXB Hồng Đức 2019); Tài liệu trên cộng đồng: 14 ngày về đích môn Hoá học (2017). 
- Châm ngôn tâm đắc: Sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt phải lùi.
- Quan điểm giảng dạy: Thầy tận tâm - Trò tiến bộ.
- Phương pháp giảng dạy nổi bật: Sơ đồ hoá để bao quát toàn bộ lý thuyết kết hợp tư duy bảo toàn để giải mọi bài toán hoá học..
- Số khóa học: 4

"

Giới thiệu
Cấu trúc chương trình
 
CÁC VIDEO BÀI GIẢNG
Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..