HÌNH HỌC 7 - CƠ BẢN + NÂNG CAO

THẦY GIÁO LÊ HẢI TRUNG (Giáo viên tại Toliha.vn)

42.209 Học viên

Miễn phí
Bạn có thể học tất cả bài học

giới thiệu

Thầy giáo Lê Hải Trung: Tốt nghiệp Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm - Số năm kinh nghiệm: hơn 10 năm - Đang công tác tại: THCS-THPT Đa Trí Tuệ (Trường FPT Cầu Giấy cũ đổi tên) - Nhiều năm liền là giáo viên giỏi cấp thành phố, tác giả của nhiều đầu sách THCS với các chủ đề bất đẳng thức trong kì thi vào lớp 10, bộ sách tăng điểm kiểm tra lớp 6-7-8-9…  - Chuyên gia hàng đầu về luyện thi Tốt nghiệp THPT môn Toán tại Hà Nội  - Có nhiều phương pháp dạy giúp phát triển năng lực học sinh, nâng cao năng lực tự học - Câu châm ngôn liên quan đến nghề giáo hoặc câu châm ngôn tâm đắc liên quan đến việc học tập: Phi chí bất hưng - Quan điểm giảng dạy: Tất cả vì học sinh - Lấy học sinh làm trung tâm - Số khóa học: 4

Thầy giáo Lê Hải Trung: Tốt nghiệp Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm - Số năm kinh nghiệm: hơn 10 năm - Đang công tác tại: THCS-THPT Đa Trí Tuệ (Trường FPT Cầu Giấy cũ đổi tên) - Nhiều năm liền là giáo viên giỏi cấp thành phố, tác giả của nhiều đầu sách THCS với các chủ đề bất đẳng thức trong kì thi vào lớp 10, bộ sách tăng điểm kiểm tra lớp 6-7-8-9…  - Chuyên gia hàng đầu về luyện thi Tốt nghiệp THPT môn Toán tại Hà Nội  - Có nhiều phương pháp dạy giúp phát triển năng lực học sinh, nâng cao năng lực tự học - Câu châm ngôn liên quan đến nghề giáo hoặc câu châm ngôn tâm đắc liên quan đến việc học tập: Phi chí bất hưng - Quan điểm giảng dạy: Tất cả vì học sinh - Lấy học sinh làm trung tâm - Số khóa học: 4

5/5
(14 nhận xét)
5
100%
100%
4
0%
0%
3
0%
0%
2
0%
0%
1
0%
0%
Toliha

THẦY GIÁO LÊ HẢI TRUNG

Giáo viên tại Toliha.vn

Thầy giáo Lê Hải Trung: Tốt nghiệp Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm
- Số năm kinh nghiệm: hơn 10 năm
- Đang công tác tại: THCS-THPT Đa Trí Tuệ (Trường FPT Cầu Giấy cũ đổi tên)
- Nhiều năm liền là giáo viên giỏi cấp thành phố, tác giả của nhiều đầu sách THCS với các chủ đề bất đẳng thức trong kì thi vào lớp 10, bộ sách tăng điểm kiểm tra lớp 6-7-8-9… 
- Chuyên gia hàng đầu về luyện thi Tốt nghiệp THPT môn Toán tại Hà Nội 
- Có nhiều phương pháp dạy giúp phát triển năng lực học sinh, nâng cao năng lực tự học
- Câu châm ngôn liên quan đến nghề giáo hoặc câu châm ngôn tâm đắc liên quan đến việc học tập: Phi chí bất hưng
- Quan điểm giảng dạy: Tất cả vì học sinh - Lấy học sinh làm trung tâm
- Số khóa học: 4

"

"

Giới thiệu
Cấu trúc chương trình
 
CÁC VIDEO BÀI GIẢNG
Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..