ĐẠI SỐ 7 - CƠ BẢN + NÂNG CAO

THẦY GIÁO QUỐC SƠN (Giáo viên tại Toliha.vn)

43.568 Học viên

Miễn phí
Bạn có thể học tất cả bài học

giới thiệu

Thầy Nguyễn Quốc Sơn là một thầy giáo tâm huyết, yêu nghề và rất sáng tạo trong phương pháp giảng dạy.  - Với phong cách giảng dạy mạch lạc, cụ thể đến từng dạng toán.  - Mỗi bài học của thầy được định hướng từng phần trong mục tiêu bài học để học trò học tập đơn giản nhất nhưng hiệu quả cao. - Môn Toán trên Toliha.vn của thầy được bố trí và lên cấu trúc giảng rất khoa học đáp ứng được đông đảo học sinh. Do đó hầu hết các bạn học đều nắm bắt rất tốt kiến thức. - Nhiều năm liền thầy luôn có nhiều học sinh thi điểm cao trong kỳ thi lớp 9 vào lớp 10, nhiều học sinh đỗ vào trường chuyên và đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi. - Số năm kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm  - Hiện là giáo viên môn Toán cơ hữu tại hệ thống giáo dục trực tuyến Toliha.vn - Câu châm ngôn yêu thích liên quan đến nghề giáo: Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn”. - Quan điểm giảng dạy: Không có học sinh dốt chỉ có học sinh chưa tiếp cận với phương pháp dạy học phù hợp. Không bao giở bỏ bất cứ học sính nào phía sau. - Phương pháp dạng dạy: Lấy học sing làm trung tâm  nên với mỗi đối tượng học sinh đều được Thiết kế bài tập mức phù hợp với mình.  Mỗi dạng bài đều được chia theo dạng cụ thể  kèm phương pháp  để học sinh  nắm và sáng tạo luyện tập thêm  nhằm khơi mào đam mê  tự tin khả năng của mình về môn toán. - Số khóa học: 4

Thầy Nguyễn Quốc Sơn là một thầy giáo tâm huyết, yêu nghề và rất sáng tạo trong phương pháp giảng dạy.  - Với phong cách giảng dạy mạch lạc, cụ thể đến từng dạng toán.  - Mỗi bài học của thầy được định hướng từng phần trong mục tiêu bài học để học trò học tập đơn giản nhất nhưng hiệu quả cao. - Môn Toán trên Toliha.vn của thầy được bố trí và lên cấu trúc giảng rất khoa học đáp ứng được đông đảo học sinh. Do đó hầu hết các bạn học đều nắm bắt rất tốt kiến thức. - Nhiều năm liền thầy luôn có nhiều học sinh thi điểm cao trong kỳ thi lớp 9 vào lớp 10, nhiều học sinh đỗ vào trường chuyên và đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi. - Số năm kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm  - Hiện là giáo viên môn Toán cơ hữu tại hệ thống giáo dục trực tuyến Toliha.vn - Câu châm ngôn yêu thích liên quan đến nghề giáo: Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn”. - Quan điểm giảng dạy: Không có học sinh dốt chỉ có học sinh chưa tiếp cận với phương pháp dạy học phù hợp. Không bao giở bỏ bất cứ học sính nào phía sau. - Phương pháp dạng dạy: Lấy học sing làm trung tâm  nên với mỗi đối tượng học sinh đều được Thiết kế bài tập mức phù hợp với mình.  Mỗi dạng bài đều được chia theo dạng cụ thể  kèm phương pháp  để học sinh  nắm và sáng tạo luyện tập thêm  nhằm khơi mào đam mê  tự tin khả năng của mình về môn toán. - Số khóa học: 4

5/5
(17 nhận xét)
5
70.588235294118%
70.588235294118%
4
17.647058823529%
17.647058823529%
3
5.8823529411765%
5.8823529411765%
2
0%
0%
1
5.8823529411765%
5.8823529411765%
Toliha

THẦY GIÁO QUỐC SƠN

Giáo viên tại Toliha.vn

Thầy Nguyễn Quốc Sơn là một thầy giáo tâm huyết, yêu nghề và rất sáng tạo trong phương pháp giảng dạy. 
- Với phong cách giảng dạy mạch lạc, cụ thể đến từng dạng toán. 
- Mỗi bài học của thầy được định hướng từng phần trong mục tiêu bài học để học trò học tập đơn giản nhất nhưng hiệu quả cao.
- Môn Toán trên Toliha.vn của thầy được bố trí và lên cấu trúc giảng rất khoa học đáp ứng được đông đảo học sinh. Do đó hầu hết các bạn học đều nắm bắt rất tốt kiến thức.
- Nhiều năm liền thầy luôn có nhiều học sinh thi điểm cao trong kỳ thi lớp 9 vào lớp 10, nhiều học sinh đỗ vào trường chuyên và đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi.
- Số năm kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm 
- Hiện là giáo viên môn Toán cơ hữu tại hệ thống giáo dục trực tuyến Toliha.vn
- Câu châm ngôn yêu thích liên quan đến nghề giáo: Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn”.
- Quan điểm giảng dạy: Không có học sinh dốt chỉ có học sinh chưa tiếp cận với phương pháp dạy học phù hợp. Không bao giở bỏ bất cứ học sính nào phía sau.
- Phương pháp dạng dạy: Lấy học sing làm trung tâm  nên với mỗi đối tượng học sinh đều được Thiết kế bài tập mức phù hợp với mình.  Mỗi dạng bài đều được chia theo dạng cụ thể  kèm phương pháp  để học sinh  nắm và sáng tạo luyện tập thêm  nhằm khơi mào đam mê  tự tin khả năng của mình về môn toán.
- Số khóa học: 4

"

"

Giới thiệu
Cấu trúc chương trình
 
CÁC VIDEO BÀI GIẢNG
Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..