HỎI ĐÁP

Vui lòng đăng nhập trước khi gửi câu hỏi


Hướng dẫn:

tại sao 2a-1>0???????????????
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Cảm ơn bạn. Toliha.vn trả lời câu hỏi của bạn như sau: Để (2a-1)/(-3) là số âm, thì (2a-1) và (-3) phải trái dấu. Mà -3 nhỏ hơn 0, nên 2a - 1 phải lớn hơn 0 bạn nhé! Chúc bạn học tập luôn hiệu quả trên toliha.vn!
26/07/2021 - 18:00

142857 x 7= ?
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Cảm ơn bạn. Toliha.vn trả lời câu hỏi của bạn như sau: 142857 x 7 = 999999 bạn nhé! Chúc bạn học tập luôn hiệu quả trên toliha.vn!
23/07/2021 - 18:10


Hướng dẫn:

có vàu


Hướng dẫn:

như thần


Hướng dẫn:


Tải thêm câu hỏiToliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..