HỎI ĐÁP

Toliha
Cộng đồng Toliha
(Trang toàn thể thành viên đang học tập trên hệ thống)
ĐANG THẢO LUẬN
5379

Vui lòng đăng nhập trước khi gửi câu hỏi


Hướng dẫn:

Ok ạ


Hướng dẫn:

tại sao lại thế nhỉ


Hướng dẫn:

giải sai mất rồi

đội công nhân sửa xong 6 km đường trong ba tuần lễ. Tuần lễ đầu sửa được (hai phần năm) quãng đường. Tuần lễ thứ hai sửa được (bốn phần chín) quãng đường còn lại . Hỏi tuần lể thứ ba đội đó sửa được bao nhiêu km đường?


Hướng dẫn:


thầy ơi, khóa học có đăng kí phí học theo tháng được ko

Lúc 8 giờ sáng một xe khách khởi hành từ HN đi về đến NĐ nghỉ lại 3 giờ để trả khách và đón khách sau đó trở về đến HN lúc 3 giờ 30 phút chiều cùng ngày. lúc trở về do đường ngược gió nên mỗi giờ đi chậm hơn lúc đi 9km.Tính quãng đường từ HN đến NĐ biết rằng thời gian đi nhanh hơn lúc về 30 phút


Hướng dẫn:

iyiudxcvhzhxchz

chỗ đăng nhặp ở đâu


Hướng dẫn:

tại sao ta xóa

Tải thêm câu hỏiToliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..