HỮU CƠ 11 - CƠ BẢN + NÂNG CAO

THẦY DƯƠNG TIẾN TÀI (Giáo viên tại Toliha.vn)

24.638 Học viên

Miễn phí
Bạn có thể học tất cả bài học

giới thiệu

5/5
(1 nhận xét)
5
100%
100%
4
0%
0%
3
0%
0%
2
0%
0%
1
0%
0%
Toliha

THẦY DƯƠNG TIẾN TÀI

Giáo viên tại Toliha.vn

"

Giới thiệu
Cấu trúc chương trình
 
CHƯƠNG V: DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL
Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..