HỮU CƠ 11 - CƠ BẢN + NÂNG CAO

THẦY GIÁO DƯƠNG TIẾN TÀI (Giáo viên tại Toliha.vn)

24.638 Học viên

800.000 đ/12 tháng
700.000 đ/9 tháng
400.000 đ/3 tháng
MUA NGAY

giới thiệu

Thầy giáo Dương Tiến Tài một giáo viên trẻ tài năng và tâm huyết.  - Cử nhân SP Hoá (2013): Kinh nghiệm 8 năm. - Quá trình công tác: 2013 - 2017, giáo viên hợp đồng tại trường THPT Sáng Sơn, Tỉnh Vĩnh Phúc;   Năm 2013 đứng lớp đội tuyển học sinh giỏi Hoá lớp 10 (2 Nhì-1 Ba-1 KK);   Từ năm 2014 được phân công ôn thi THPT QG. - Sách đã xuất bản: 02 cuốn (Bứt phá điểm thi môn Hoá Vô cơ; Bứt phá điểm thi môn Hoá Hữu cơ; NXB Hồng Đức 2019); Tài liệu trên cộng đồng: 14 ngày về đích môn Hoá học (2017).  - Châm ngôn tâm đắc: Sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt phải lùi. - Quan điểm giảng dạy: Thầy tận tâm - Trò tiến bộ. - Phương pháp giảng dạy nổi bật: Sơ đồ hoá để bao quát toàn bộ lý thuyết kết hợp tư duy bảo toàn để giải mọi bài toán hoá học.. - Số khóa học: 4

Thầy giáo Dương Tiến Tài một giáo viên trẻ tài năng và tâm huyết.  - Cử nhân SP Hoá (2013): Kinh nghiệm 8 năm. - Quá trình công tác: 2013 - 2017, giáo viên hợp đồng tại trường THPT Sáng Sơn, Tỉnh Vĩnh Phúc;   Năm 2013 đứng lớp đội tuyển học sinh giỏi Hoá lớp 10 (2 Nhì-1 Ba-1 KK);   Từ năm 2014 được phân công ôn thi THPT QG. - Sách đã xuất bản: 02 cuốn (Bứt phá điểm thi môn Hoá Vô cơ; Bứt phá điểm thi môn Hoá Hữu cơ; NXB Hồng Đức 2019); Tài liệu trên cộng đồng: 14 ngày về đích môn Hoá học (2017).  - Châm ngôn tâm đắc: Sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt phải lùi. - Quan điểm giảng dạy: Thầy tận tâm - Trò tiến bộ. - Phương pháp giảng dạy nổi bật: Sơ đồ hoá để bao quát toàn bộ lý thuyết kết hợp tư duy bảo toàn để giải mọi bài toán hoá học.. - Số khóa học: 4

5/5
(1 nhận xét)
5
100%
100%
4
0%
0%
3
0%
0%
2
0%
0%
1
0%
0%
Toliha

THẦY GIÁO DƯƠNG TIẾN TÀI

Giáo viên tại Toliha.vn

Thầy giáo Dương Tiến Tài một giáo viên trẻ tài năng và tâm huyết. 
- Cử nhân SP Hoá (2013): Kinh nghiệm 8 năm.
- Quá trình công tác: 2013 - 2017, giáo viên hợp đồng tại trường THPT Sáng Sơn, Tỉnh Vĩnh Phúc;
  Năm 2013 đứng lớp đội tuyển học sinh giỏi Hoá lớp 10 (2 Nhì-1 Ba-1 KK);
  Từ năm 2014 được phân công ôn thi THPT QG.
- Sách đã xuất bản: 02 cuốn (Bứt phá điểm thi môn Hoá Vô cơ; Bứt phá điểm thi môn Hoá Hữu cơ; NXB Hồng Đức 2019); Tài liệu trên cộng đồng: 14 ngày về đích môn Hoá học (2017). 
- Châm ngôn tâm đắc: Sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt phải lùi.
- Quan điểm giảng dạy: Thầy tận tâm - Trò tiến bộ.
- Phương pháp giảng dạy nổi bật: Sơ đồ hoá để bao quát toàn bộ lý thuyết kết hợp tư duy bảo toàn để giải mọi bài toán hoá học..
- Số khóa học: 4

"

Giới thiệu
Cấu trúc chương trình
 
CÁC VIDEO BÀI GIẢNG
Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..