HÌNH THANG - TOÁN NÂNG CAO LỚP 5

Học trực tuyến Toán lớp 5
1. Hình thang
- Là hình tứ giác có hai cạnh đối song song.
- Hai cạnh song song gọi là hai cạnh đáy (đáy lớn, đáy bé). Hai cạnh còn lại gọi là hai cạnh bên.
- Chiều cao hình thang là đoạn thẳng vuông góc với hai
cạnh đáy của hình thang.
Hình thang ABCD có:
Hai cạnh đáy là AB và DC.
Hai cạnh bên là AD và BC.
AH là đường cao của hình thang ABCD
Học online bài
HÌNH THANG

Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..