HÌNH LẬP PHƯƠNG - TOÁN NÂNG CAO LỚP 5

Học trực tuyến Toán lớp 5
Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có các cạnh bằng nhau.
Hình lập phương có sáu mặt là hình vuông bằng nhau.
Gọi cạnh hình lập phương là a
Diện tích xung quanh: Bằng 4 lần diện tích một mặt
Sxq = a x a x 4
Diện tích toàn phần: Bằng 6 lần diện tích một mặt
Stp = a x a x 6
Học online bài
HÌNH LẬP PHƯƠNG

Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..