HỎI ĐÁP

LỚP 9
Toliha
Cộng đồng Toliha
(Trang toàn thể thành viên đang học tập trên hệ thống)
ĐANG THẢO LUẬN
5396

{x^2 + y^2 =13 ;x.y =6 giair hộ mình với toán 9

Lm sao để tích điểm ạ

Làm thế nào để tích điểm vậy ạ

(1/x)^2+(1/x+1)^2=15

Giúp con với các thầy cô

Toliha


Tải thêm câu hỏiToliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..