HỎI ĐÁP

LỚP 9

{x^2 + y^2 =13 ;x.y =6 giair hộ mình với toán 9

Lm sao để tích điểm ạ

Làm thế nào để tích điểm vậy ạ
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Tích điểm ở đâu em nhỉ?
02/04/2020 - 16:46
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Em muốn tích điểm ở đâu vậy?
02/04/2020 - 16:45

(1/x)^2+(1/x+1)^2=15
Toliha
GIẢI ĐÁP TOÁN HỌC - 283516
⇔(1/x−1/(x+1))^2+2/x(x+1)=15 ⇔ 1/(x^2(x+1)^2)+2/(x(x+1))−15=0. Đặt 1/(x(x+1))=a, ta có phương trình bậc hai: a^2+2a−15=0
31/03/2020 - 12:05

Giúp con với các thầy cô

Toliha

Toliha
Đặng Hùng Cường - 90680
Bạn lớp mấy
29/03/2020 - 20:53
Toliha
phung thi phuong uyen - 212483
...
29/03/2020 - 21:02
Toliha
Nguyễn Thị Ni - 200519
Lớp 92
31/03/2020 - 12:39

Tải thêm câu hỏi


Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..