HỎI ĐÁP

LỚP 7


Hướng dẫn:Hướng dẫn:

tại sao lại nhân với 1/2 vậy ạ?
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Cảm ơn bạn. Toliha.vn trả lời câu hỏi của bạn như sau: Đây là dấu hiệu hiệu nhận biêt quy luật: (2x+1)-(2x-1)=......7-5=5-3=3-1=2. Vậy đáp án đúng ở câu này là C.
29/08/2021 - 14:20


Hướng dẫn:

Cho biết 3 mét dây kẽm nặng 90 gam, giả sử x mét dây nặng y gam. Biểu diễn y theo x là:
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Cảm ơn bạn. Toliha.vn trả lời câu hỏi của bạn như sau: Biểu diễn y theo x là: y = 90x/3 Chúc bạn học tập luôn hiệu quả trên toliha.vn!
03/08/2021 - 08:17


Hướng dẫn:

con lm dr ma


Hướng dẫn:

thầy cho em hỏi vì sao từ A= 1/2012+2/2011+...+2011/2+2011/1 thành A= (1/2012+1)+(2/2011+1) +...+ (2011/2+1)+1


Hướng dẫn:

tại sao 2a-1>0???????????????
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Cảm ơn bạn. Toliha.vn trả lời câu hỏi của bạn như sau: Để (2a-1)/(-3) là số âm, thì (2a-1) và (-3) phải trái dấu. Mà -3 nhỏ hơn 0, nên 2a - 1 phải lớn hơn 0 bạn nhé! Chúc bạn học tập luôn hiệu quả trên toliha.vn!
26/07/2021 - 18:00


Hướng dẫn:

( 2-1) . ( 3-1) là sao ạ , pk là 3+1 chứ ạ


Hướng dẫn:

xin thâỳ cô thích giúp em phần tử khi được quy đổi ra.Em cảm ơn


Hướng dẫn:

tại sao 2a-1<0?


Hướng dẫn:

câu b cũng đúng mà, nó ra 2,6933333333333333333333 là số thập phân vô hạn tuần hoàn mà

Tải thêm câu hỏi


Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..