HỎI ĐÁP

LỚP 7


Hướng dẫn:

tại sao 2a-1>0???????????????
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Cảm ơn bạn. Toliha.vn trả lời câu hỏi của bạn như sau: Để (2a-1)/(-3) là số âm, thì (2a-1) và (-3) phải trái dấu. Mà -3 nhỏ hơn 0, nên 2a - 1 phải lớn hơn 0 bạn nhé! Chúc bạn học tập luôn hiệu quả trên toliha.vn!
26/07/2021 - 18:00


Hướng dẫn:

( 2-1) . ( 3-1) là sao ạ , pk là 3+1 chứ ạ


Hướng dẫn:

xin thâỳ cô thích giúp em phần tử khi được quy đổi ra.Em cảm ơn


Hướng dẫn:

tại sao 2a-1<0?


Hướng dẫn:

câu b cũng đúng mà, nó ra 2,6933333333333333333333 là số thập phân vô hạn tuần hoàn mà


Hướng dẫn:

4 SỐ ĐÚNG RỒI MÀ


Hướng dẫn:

dạ cho hỏi là 9 phần 45 nó ra 0,1666666666666666666666666666666 là thập phân vô hạn tuần hoàn ạ. XIN CẢM ƠN.


Hướng dẫn:

câu c cũng đúng mà sao lại bảo sai?


Hướng dẫn:

Dạ cho em hỏi AB//CD cái kí hiệu // là gì vậy ạ ?e cảm ơn!


Hướng dẫn:

vì sao lại có được số 135

Tải thêm câu hỏi


Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..