HỎI ĐÁP

LỚP 7


Hướng dẫn:

câu b cũng đúng mà, nó ra 2,6933333333333333333333 là số thập phân vô hạn tuần hoàn mà
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP - 10089
Bài này có hai đáp án đúng là A, B em nhé.
31/10/2020 - 09:03


Hướng dẫn:

4 SỐ ĐÚNG RỒI MÀ
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP - 10089
Đáp án đúng là D. Bài này hỏi có bao nhiêu số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn nhé, em nên đọc kĩ đề bài trước khi làm.
31/10/2020 - 09:07


Hướng dẫn:

dạ cho hỏi là 9 phần 45 nó ra 0,1666666666666666666666666666666 là thập phân vô hạn tuần hoàn ạ. XIN CẢM ƠN.
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP - 10089
9/54=1/6 có mẫu số 6=2.3 nên có ước nguyên tố là 3 khác 2 và 5 nên 1/6 được viết dưới dạng thập phân vô hạn tuần hoàn hay 9/54 được viết dưới dạng thập phân vô hạn tuần hoàn.
31/10/2020 - 09:11


Hướng dẫn:

câu c cũng đúng mà sao lại bảo sai?
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP - 10089
Bài này có hai đáp án đúng A, C.
31/10/2020 - 09:11


Hướng dẫn:

Dạ cho em hỏi AB//CD cái kí hiệu // là gì vậy ạ ?e cảm ơn!
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP - 10089
kí hiệu " // " là song song.
24/09/2020 - 17:31


Hướng dẫn:

vì sao lại có được số 135


Hướng dẫn:

Làm chị tiết ra giúp em với ạ


Hướng dẫn:

Ko hiểu mấy Mn oi


Hướng dẫn:

???


Hướng dẫn:

why

Tải thêm câu hỏi


Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..