HỎI ĐÁP

LỚP 6


Hướng dẫn:

of


Hướng dẫn:

Why the answer is next the middle of instead of in the middle of ? And the explain is on the wall but in the sentence there is no wall
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Cảm ơn bạn đã phản hồi. Câu trả lời đúng là B, bạn đã làm đúng rồi. -> Đính chính lại đáp án là B, giải thích: "In the middle of: Ở chính giữa căn phòng".
03/09/2021 - 11:03


Hướng dẫn:

why you choose D instead of A
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Cảm ơn bạn. Toliha.vn trả lời câu hỏi của bạn như sau: Chủ ngữ của câu 1 là 'my friend and I', được coi như là cụm danh từ số nhiều --> đáp án đúng phải là 'are'. Bạn đã làm đúng, chúng tôi đính chính lại đáp án đúng là A.
29/08/2021 - 14:14


Hướng dẫn:

excuse *** teacher two times I'm
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Cảm ơn em đã gửi câu hỏi. Đối với câu này, cả hai đáp án B và C đều đúng. Hệ thống sẽ chỉnh sửa lại các đáp án cho phù hợp hơn.
29/08/2021 - 13:14


Hướng dẫn:

Các kí hiệu của bài này con không hiểu
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Đây là các kí hiệu đã được học. Mời em xem lại video bài giảng.
25/08/2021 - 09:34

cho n điểm phân biệt a1,a2,....,a n trong đó có 7 điểm thẳng hàng là a1,a2,..,a7 các điểm còn lại không có 3 điểm thẳng hàng kẻ các đường thẳng đi qua các điểm .tính n

tìm x biết 3^x+1-3^x/4=99/4

cho một băng giấy gồm 13 ô với ô thứ 2 là 112 và ô thứ 7 là 215,biết rằng tổng của 3 số ở 3 ô liên tiếp luôn =428 .tính tổng các chữ số trên băng giấy đó


Hướng dẫn:

tại sao


Hướng dẫn:

Phép tính có dấu "+" đằng trước thì vẫn giữ nguyên mà.

Tải thêm câu hỏi


Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..