HỎI ĐÁP

LỚP 6

cho n điểm phân biệt a1,a2,....,a n trong đó có 7 điểm thẳng hàng là a1,a2,..,a7 các điểm còn lại không có 3 điểm thẳng hàng kẻ các đường thẳng đi qua các điểm .tính n

tìm x biết 3^x+1-3^x/4=99/4

cho một băng giấy gồm 13 ô với ô thứ 2 là 112 và ô thứ 7 là 215,biết rằng tổng của 3 số ở 3 ô liên tiếp luôn =428 .tính tổng các chữ số trên băng giấy đó


Hướng dẫn:

tại sao


Hướng dẫn:

Phép tính có dấu "+" đằng trước thì vẫn giữ nguyên mà.


Hướng dẫn:Hướng dẫn:

đề bài ko rõ ràng


Hướng dẫn:

giải sai mất rồi

chỗ đăng nhặp ở đâu

Câu 2: Viết một đoạn văn (từ 10 đến 15 câu) tả cánh đồng quê em vào một buổi chiều hè nắng đẹp, trong đó có sử dụng phép tu từ so sánh.

Tải thêm câu hỏi


Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..