HỎI ĐÁP

LỚP 5
Toliha
Cộng đồng Toliha
(Trang toàn thể thành viên đang học tập trên hệ thống)
ĐANG THẢO LUẬN
5396


Hướng dẫn:

66:32

Một hình thang có trung bình cộng hai đáy 7,5 dm, chiều cao 6dm. Diện tích hình đó là:

tại sao không có môn lịch sử và địa lý

một hình hộp chữ nhật có chiều cao 9dm .nếu bớt chiều cao đi 2dm và diện tích mặt đáy không thay đổi thì thể tích bị giảm đi 12dm3 . tính thể tích ban đầu của hình hộp chữ nhật


Hướng dẫn:

vì sao con làm 3 lần cứ đổi ngược đáp án


Hướng dẫn:

Không có hướng dẫn giải.
Tại sao vậy


Hướng dẫn:

Tại sao đây là hình cầu


Hướng dẫn:

tai sao 6,6 gio bang 6 gio 36 phut


Hướng dẫn:

whi


Hướng dẫn:

Đường cùng mình mới chọn dáp án D thôi vì B là 60 000 + 70 000 + 100 + 80 + 7 thì = 130 187 à ? Các thầy cô sửa cho em với ạ!!!!???

Tải thêm câu hỏiToliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..