HỎI ĐÁP

LỚP 5

Một hình thang có trung bình cộng hai đáy 7,5 dm, chiều cao 6dm. Diện tích hình đó là:
Toliha
Phan Nguyễn Ngọc Hữu - 170289
Tổng 2 đáy hình thang là: 7,5 x 2 = 15 (dm)
17/12/2020 - 16:13

tại sao không có môn lịch sử và địa lý
Toliha
Võ Thị Quỳnh Anh - 117081
đúng đấy cô sao ko có 2 môn đấy
26/04/2020 - 14:12
Toliha
Nguyễn Duy Khánh - 272071
vì ko tk
08/05/2020 - 09:42
Toliha
June Cuk's Xuk's - 63167
ko có đâu nha bẹn
10/05/2020 - 09:29

một hình hộp chữ nhật có chiều cao 9dm .nếu bớt chiều cao đi 2dm và diện tích mặt đáy không thay đổi thì thể tích bị giảm đi 12dm3 . tính thể tích ban đầu của hình hộp chữ nhật


Hướng dẫn:

vì sao con làm 3 lần cứ đổi ngược đáp án


Hướng dẫn:

Không có hướng dẫn giải.
Tại sao vậy


Hướng dẫn:

Tại sao đây là hình cầu


Hướng dẫn:

tai sao 6,6 gio bang 6 gio 36 phut


Hướng dẫn:

whi


Hướng dẫn:

Đường cùng mình mới chọn dáp án D thôi vì B là 60 000 + 70 000 + 100 + 80 + 7 thì = 130 187 à ? Các thầy cô sửa cho em với ạ!!!!???


Hướng dẫn:

vì sao phải quy đồng thành phân số thập phân rồi mới đổi ra ạ

Tải thêm câu hỏi


Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..