HỎI ĐÁP

LỚP 4
Toliha
Cộng đồng Toliha
(Trang toàn thể thành viên đang học tập trên hệ thống)
ĐANG THẢO LUẬN
5396


Hướng dẫn:

tai sao lai thế


Hướng dẫn:

vậy ư


Hướng dẫn:

rút gón hết tất cả phép tính của phân số 3 phần 8 và 7 phần 8


Hướng dẫn:

Có ai biết bài này không


Hướng dẫn:

Sao lại là 8phần 25

Xe1cho25 tan hang,xe2 cho duoc 35 tan hang.xe3 cho hon trung binh cong ba xela 10 tan.hoi xe 3 cho duoc bao nhieu tan hang?


Hướng dẫn:

vi


Hướng dẫn:

vi sao

Tuoi chi va tuoi em cong lai duoc 36 tuoi . Em kem chi 8 tuoi . Hoi chi bao nhieu tuoi em bao nhieu tuoi

Tuoi chi va tuoi em cong lai duoc 36 tuoi . Em kem chi 8 tuoi . Hoi chi bao nhieu tuoi em bao nhieu tuoi

Tải thêm câu hỏiToliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..