HỎI ĐÁP

LỚP 4


Hướng dẫn:

I HAVE BREAKFAST AT 6 CLOCK
Toliha
Nguyễn Lâm Hoàng - 176701
A là đáp án đúng
18/02/2021 - 21:16


Hướng dẫn:

tai sao lai thế
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP - 10089
Đối với các câu hỏi có động từ tobe thì động từ tobe sẽ được đảo lên đầu. Câu này dịch là: "Hôm nay có phải là ngày 2 tháng 7 không? - Không phải. Hôm nay là ngày 3 tháng 7." Vậy mình sẽ dùng "it is" để nói về ngày nên câu hỏi sẽ để "Is it the second of July today?"
03/10/2020 - 07:47
Toliha
Nguyen Ngoc Tu Anh - 46901
48 cái chân tất cả chó hai chân vịt hai chân đúng ko
04/10/2020 - 18:00


Hướng dẫn:

vậy ư
Toliha
Nguyễn Khánh linh - 178457
A
14/06/2020 - 15:54
Toliha
Nguyễn Đức Tú - 70308
2 cm
15/06/2020 - 17:43


Hướng dẫn:

rút gón hết tất cả phép tính của phân số 3 phần 8 và 7 phần 8


Hướng dẫn:

Có ai biết bài này không
Toliha
lý vĩ hào - 208049
=1
23/04/2020 - 14:46


Hướng dẫn:

Sao lại là 8phần 25

Xe1cho25 tan hang,xe2 cho duoc 35 tan hang.xe3 cho hon trung binh cong ba xela 10 tan.hoi xe 3 cho duoc bao nhieu tan hang?


Hướng dẫn:

vi


Hướng dẫn:

vi sao

Tuoi chi va tuoi em cong lai duoc 36 tuoi . Em kem chi 8 tuoi . Hoi chi bao nhieu tuoi em bao nhieu tuoi
Toliha
Nguyễn Thảo Tiên - 248048
chị:22 tuổi,em:14 tuổi
27/04/2020 - 16:15

Tải thêm câu hỏi


Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..