HỎI ĐÁP

LỚP 11
Toliha
Cộng đồng Toliha
(Trang toàn thể thành viên đang học tập trên hệ thống)
ĐANG THẢO LUẬN
5396

Cho hình chóp ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B ,AB=BC=a,AD=2a .cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng ABCD ,SA=a√2 . Tính khoảng cách từ điểm D đến SD.

Khi sử dụng điện, dòng điện fuco xuất hiện đáng kể trong

Tải thêm câu hỏiToliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..