HỎI ĐÁP

LỚP 11

Cho hình chóp ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B ,AB=BC=a,AD=2a .cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng ABCD ,SA=a√2 . Tính khoảng cách từ điểm D đến SD.

Khi sử dụng điện, dòng điện fuco xuất hiện đáng kể trong

Tải thêm câu hỏi


Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..