CHÍNH SÁCH BẢO MẬT - TOLIHA.VN

Chính sách bảo mật của Toliha Elearning.

Chính sách bảo mật này là một phần không thể tách rời với điều kiện sử dụng website Toliha.vn và công bố cách thức mà Công ty Cổ phần Truyền thông và Giáo dục Toliha – Elearning thu thập, lưu trữ và xử lý các thông tin dữ liệu cá nhân.

Với việc lưu trữ thông tin khách hàng Toliha – Elearning lúc nào cũng làm việc với thái độ cẩn trọng và xử lý theo trình tự. Chính sách dưới đây cho thấy chúng tôi đảm bảo trách nhiệm như thế nào đối với khách hàng. Ngoài ra, cũng nói rõ cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu của khách hàng.

Tuy nhiên, Toliha không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, Toliha sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

  1. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt hơn cho bạn, từ việc tìm hiểu những thông tin cá nhân như: họ và tên, giới tính, ngày sinh; Thông tin liên lạc: số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email; Thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi Bạn sử dụng website như: thông tin IP, cookies, đăng nhập website...

Toliha – Elearning thu thập theo cách sau:

  • Khi bạn đăng ký tài khoản ở website Toliha.vn, chúng tôi sẽ yêu cầu một số thông tin cá nhân như: Tên, địa chỉ Email, số điện thoại, địa chỉ thư,.. của bạn để lưu trữ với tài khoản của bạn.
  • Khi bạn sử dụng các sản phẩm của Tolia – Elearning, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin về sản phẩm, dịch vụ và cách dụng ví dụ: Lịch sử xem video bài giảng của bạn, lịch sử bạn comment, làm bài thi online,..
  • Thông tin sự cố lỗi thiết bị, hoạt động của hệ thống, thông tin vị trí.

Thông tin chúng tôi thu thập khi Bạn đã đăng nhập vào Toliha, ngoài các thông tin có được về Bạn từ các đối tác, có thể được liên kết với Tài khoản Toliha của Bạn. Khi thông tin được liên kết với Tài khoản Toliha của Bạn, Toliha sẽ xử lý thông tin đó như thông tin cá nhân.

  1. Cách Toliha – Elearning xử lý thông tin thu thập được

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập từ tất cả các sản phẩm, dịch vụ của mình để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ; nhằm phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và bảo vệ Toliha và thành viên của mình. Toliha cũng sử dụng thông tin này nhằm cung cấp cho Bạn nội dung phù hợp – như cung cấp cho Bạn các thông tin về sản phẩm, dịch vụ liên quan hơn.

Nếu bạn có tài khoản trên Toliha, bạn có thể cung cấp các thông tin như: ảnh đại diện, họ tên, email, số diện thoại, ngày tháng năm sinh. Khi bạn tạo tài khoản trên Toliha là bạn đã chấp nhận các điều khoản hoạt động trên webstie của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin đã thu thập được từ cookie và bên thứ ba nhằm mong muốn đem lại trải nghiệm tốt nhất đến Bạn.

Chúng tôi sẽ đề nghị bạn đưa ra sự đồng ý với các điều khoản và chính sách bảo mật trước khi sử dụng dịch vụ của Toliha.

  1. Tính minh bạch và sự lựa chọn

Toliha thấu hiểu sự quan ngại về sự riêng tư thông tin tài khoản cá nhân của các bạn. Mục tiêu của chúng tôi luôn mong muốn rõ ràng trong việc sử dụng thông tin thu thập để bạn có thể lựa chọn hình thức hiển thị thông tin cá nhân.

  1. Truy cập và cập nhật thông tin của bạn

Bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của Toliha, chúng tôi sẽ cố gắng giúp bạn kết nối với tài khoản cá nhân của bạn một cách dễ dàng nhất. Nếu thông tin đó không đúng, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn cách để cập nhật hoặc xóa thông tin đó. Trừ khi Toliha phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp.

Trong trường hợp Toliha có thể cung cấp cho bạn cách chỉnh sửa thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ duy trì các sản phẩm liên quan đến dịch vụ của mình tránh nhưng phá hoại và tấn công bên thứ ba. Do đó, khi bạn cập nhật hay xóa thông tin cá nhân thì thông tin của  bạn vẫn có thể được lưu trữ trên hệ thống sao lưu của Toliha.

  1. Thông tin chúng tôi chia sẻ

Thông tin bạn cung cấp trên website toliha.vn chúng tôi cam kết sẽ bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân. Việc thu thâp và xử lý thông tin chỉ được sử dụng khi được sự đồng ý của bạn trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Toliha cam kết:

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba khi chưa có sự cho phép từ bạn.
  • Trong trường hợp máy chủ bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu thành viên, toliha.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc tới các cơ quan chức năng để có thể xử lý kịp thời và thông báo cho các thành viên được biết.

Chính sách thay đổi về bảo mật của Toliha có thể thay đổi từng thời điểm, Toliha sẽ đăng tải bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách và thông báo đến từng thành viên khi có sự thay đổi quan trọng.

Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..