HỎI ĐÁP

CẤP II

-x+8=-17-30
Toliha
Nguyễn Hoàng Ngân - 267850
-x+8=-47
20/03/2021 - 09:05

Làm sao để phân biệt được ƯC,BC vậy ạ
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Lấy ví dụ nhé: Cho hai số 8 và 10 Thì ước chung của 2 số này là 2 (vì 8 và 10 đều chia hết cho 2) Còn bội chung của 2 số này là 40; 80; 120;....(vì các số này đều chia hết cho 8 vào 10). Để hiểu rõ hơn, em có thể xem bài giảng ƯỚC CHUNG - BỘI CHUNG tại https://toliha.vn/product-lesson-detail-1301.html?video=4649
26/12/2020 - 07:44

Có ai để ý thấy số âm a được viết như một cách viết khác của biểu thức 0-a không? Nhiều khi trong tổng đại số, -a được đánh trong ngoặc như một phép tính nữa.VD x+(-y)+z.

môn sinh học lớp 7 vì sao ếch thường bắt mồi về đêm
Toliha
FL.ADC - 87095
bợi vì đó là tập tính săn mồi của nó
27/06/2020 - 08:34

cho tam giác aba vuông cân tại a , kẻ ah vuong góc với bc ( h thuộc bc) a) chúng minh : ha=hb=hc=1/2bc b) kẻ bd vuông tại d với đường thẳng đi qua a. trên tia đối của tia ad lấy điểm e sao cho ae=bd. chứng minh : ad=ce

4/7+5/6:5-3/8.(-4)
Toliha
Bùi Quang Anh - 58422

-16/21
21/05/2020 - 10:34

Mục đích của chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến TQ?
Toliha
Nguyễn Tuấn Hưng - 14576
1.đồng hóa nhân dân ta theo phong tục của họ
30/05/2020 - 16:06
Toliha
Nguyễn Tuấn Hưng - 14576
2.kiếm lợi từ dân ta
30/05/2020 - 16:07
Toliha
Nguyễn Tuấn Hưng - 14576
3.lấy nước ta thành bàn đạp để xâm lược các nước khác
30/05/2020 - 16:07

Sau hai năm, số dân của một thành phố tăng từ 1 000 000 người lên 1 008 016 người. Hỏi trung bình mỗi năm dân số của thành phố đó tăng bao nhiêu phần trăm ?
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP TOÁN HỌC - 35428
Số dân tăng lên của thành phố sau 2 năm là: 1 008 016 - 1 000 000 = 8 016 (người) Số dân trung bình mỗi năm tăng là: 8 016 : 2 = 4 008 (người)
28/05/2020 - 08:55

Câu 6: Số hạng tử của đa thức K = 3x2
y – xy
4
+ 2y5
+ 7xyz2 -4
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 7: Bậc của đa thức H = 12x2 y + 3x4
y
3 - 8xy + 6 là:
A. 1 B. 3 C. 6 D. 7
Toliha
Đỗ thị kiều diễm - 298798
23
06/05/2020 - 08:59
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP TOÁN HỌC - 35428
Câu 6: C; Câu 7: D
28/05/2020 - 09:09
Toliha
Tạ Quang Huy - 298336
câu C
29/05/2020 - 21:50

Cô ơi cho em hỏi lá vải là lá kép phải ko cô . Bạn nào ko biết thì ko cần trả lời
Toliha
Nguyễn Anh Tuấn - 212855
uk
07/05/2020 - 13:45

Tải thêm câu hỏi


Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..