HỎI ĐÁP

CẤP II
Toliha
Cộng đồng Toliha
(Trang toàn thể thành viên đang học tập trên hệ thống)
ĐANG THẢO LUẬN
5372

môn sinh học lớp 7 vì sao ếch thường bắt mồi về đêm

cho tam giác aba vuông cân tại a , kẻ ah vuong góc với bc ( h thuộc bc) a) chúng minh : ha=hb=hc=1/2bc b) kẻ bd vuông tại d với đường thẳng đi qua a. trên tia đối của tia ad lấy điểm e sao cho ae=bd. chứng minh : ad=ce

4/7+5/6:5-3/8.(-4)

Mục đích của chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến TQ?

Sau hai năm, số dân của một thành phố tăng từ 1 000 000 người lên 1 008 016 người. Hỏi trung bình mỗi năm dân số của thành phố đó tăng bao nhiêu phần trăm ?

Câu 6: Số hạng tử của đa thức K = 3x2
y – xy
4
+ 2y5
+ 7xyz2 -4
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 7: Bậc của đa thức H = 12x2 y + 3x4
y
3 - 8xy + 6 là:
A. 1 B. 3 C. 6 D. 7

Cô ơi cho em hỏi lá vải là lá kép phải ko cô . Bạn nào ko biết thì ko cần trả lời

Cô ơi sao không có BT MÔN VĂN lớp 6 vậy cô !

sao ko có bài LT văn lớp 6 dzậy ?

1 thế kỉ bằng 100 năm thế 1 thiên niên bằng 1000 năm. hỏi:53 năm bằng mấy phần của thế kỷ/

Tải thêm câu hỏiToliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..