HỎI ĐÁP

CẤP II

Cho tam giác cân ABC có góc B = góc C = 90o . Gọi K là điểm trong tam giác sao cho góc KBC = 10o , góc KCB = 30o . Chứng minh rằng tam giác ABK là tam giác cân và tính số đo góc BAK

-x+8=-17-30

Làm sao để phân biệt được ƯC,BC vậy ạ

Có ai để ý thấy số âm a được viết như một cách viết khác của biểu thức 0-a không? Nhiều khi trong tổng đại số, -a được đánh trong ngoặc như một phép tính nữa.VD x+(-y)+z.

môn sinh học lớp 7 vì sao ếch thường bắt mồi về đêm

cho tam giác aba vuông cân tại a , kẻ ah vuong góc với bc ( h thuộc bc) a) chúng minh : ha=hb=hc=1/2bc b) kẻ bd vuông tại d với đường thẳng đi qua a. trên tia đối của tia ad lấy điểm e sao cho ae=bd. chứng minh : ad=ce

4/7+5/6:5-3/8.(-4)

Mục đích của chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến TQ?

Sau hai năm, số dân của một thành phố tăng từ 1 000 000 người lên 1 008 016 người. Hỏi trung bình mỗi năm dân số của thành phố đó tăng bao nhiêu phần trăm ?

Câu 6: Số hạng tử của đa thức K = 3x2
y – xy
4
+ 2y5
+ 7xyz2 -4
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 7: Bậc của đa thức H = 12x2 y + 3x4
y
3 - 8xy + 6 là:
A. 1 B. 3 C. 6 D. 7

Tải thêm câu hỏi


Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..