HỎI ĐÁP

CẤP I

Tìm hai số khi biết thương của hai số là 8,số dư là 4 và tổng là 778.Tìm hai số?
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP

01/12/2021 - 08:59

142857 x 7= ?
Toliha
TOLIHA GIẢI ĐÁP
Cảm ơn bạn. Toliha.vn trả lời câu hỏi của bạn như sau: 142857 x 7 = 999999 bạn nhé! Chúc bạn học tập luôn hiệu quả trên toliha.vn!
23/07/2021 - 18:10

124355:457=
Toliha
Vũ Thành Long - 432333
142857 x 7
07/09/2021 - 23:17

1+3 phần 4 = ?

Thi lớp 3 có môn gì

Thi tiếng việt lớp 3 kì || tập làm văn ra bài gì ?

3-7
Toliha
Nguyễn Đức Duy - 188883
-4
22/11/2021 - 21:05

3y-2=2y-3
Toliha
Nguyễn Đức Duy - 188883
đúng
22/11/2021 - 21:05

Quãng đường AB dài 120km.Một ô tô đi quãng đường đó mất 2 giờ 30 phút.Một xe máy đi với vận tốc bằng 3/4 vận tốc của ô tô.Hỏi xe máy đến B sau ô tô bao nhiêu lâu?

Hai xe đạp xuấn phát cùng một lúc từ cùng một địa điểm và đi ngược chiều nhau với quãng đường 60km.Xe thứ nhất có vận tốc là 15km/giờ,xe thứ hai có vận tốc là 12km/giờ.Hỏi sau 1,5 giờ khoảng cách giữa 2 xe là bao nhiêu

Tải thêm câu hỏi


Toliha
Nguyễn Xuân Trường - Hà Nội
Kích hoạt thành công khóa học:
LUYỆN THI THQG MÔN TOÁN
Đang xử lý dữ liệu..